PRODUKTY TOVAROVEJ SKUPINY Omšové zdobené sviece - 700 g (2110)