Ako nakupovať?

Nákup v e-shope je umožnený len registrovaným a prihláseným užívateľom. Neprihlásený úživateľ má možnosť prezerať si našu ponuku výrobkov v našich maloobchodných cenách s DPH. Prihlásenie a registrácia sú nutné, aby sme vedeli správne vystaviť faktúru a poznali správne miesto dodania. Preto pri registrácii dôsledne skontrolujte zadané údaje, aby sme predišli nedorozumeniam pri dodávke tovaru.

Zaregistrovať sa môžete ako súkromná osoba alebo ako firma, ktorá má platné IČO. Tým zákazníkom, ktorí sa zaregistrujú ako súkromné osoby obratom zašleme prihlasovacie heslo a môžu okamžite nakupovať. Aby ste mohli vkladať tovar do košíka je potrebné na výrobku rozkliknúť DETAIL PRODUKTU S CENOU. Tým, ktorí budú zaregistrovaní ako firmy s IČO, bude heslo zaslané po overení údajov v obchodnom (resp. živnostenskom) registri a stanú sa našimi obchodnými partnermi. V závislosti od množstva nakupovaného tovaru im budú pridelené zľavy.

Tovar sa účtuje za ceny s DPH. Zaokrúhľovanie cien s DPH je na 2 desatinné miesta (t.j. na celé centy).

Predpokladáme, že nakupovanie v našom e-shope zvládnete intuitívnym spôsobom. Chceme upozorniť iba na jubilejné sviece. Pri ich vkladní do košíka budete v ďalšom kroku vyzvaní zadať aj výročné číslice, ktoré si želáte na sviecach mať.