Ochrana údajov

Zaslané osobné údaje sa nezverejňujú a nepodsúvajú iným osobám, prípadne organizáciám. Sú použité iba pre realizáciu vzájomného obchodného styku a pre komunikáciu so zákazníkom v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.